Tack och hej, ETC


ETC har länge varit en publikation vi i frihetsrörelsen följt med roat intresse. Det har varit ett effektivt, om än tämligen hisnande, sätt att ta pulsen på det typiska tankesättet hos våra vänstermotståndare, en fin inblick om man så vill i samtidens mer galna tankemönster – roande och oroande på samma gång.

Något som alltid varit uppenbart är dock att tidningen och dess många dottervarianter inte varit ett bärande koncept i sig självt. Mannen bakom projektet, Johan Ehrenberg, är en av Sveriges mest prominenta bidragsentreprenörer och ETC har sen starten varit strikt beroende av att kunna mjölka ut presstödssystemet så maximalt som möjligt. Motsatsen till vad för typ av medieprojekt bubb.la aspirerar på att vara med andra ord och nu åker de alltså på en rejäl bassning. ETC-koncernen tvingas betala tillbaka totalt 8 miljoner i mottaget presstöd på grund av sviktande prenumerationsunderlag. Företaget har alltid försökt maximera sina siffror på allsköns olika sätt, men nu fungerar det inte längre. Bluffen är synad och bristen på intresse för ett galet vänstermedium, om än underhållande i sina bästa stunder, är i öppen dager. Tack för allt, ETC, men nu verkar det visst vara schackmatt.

Johan Ehrenberg, däremot, han dyker nog upp snart igen med ett nytt projekt som kräfva medel ur statens pengapåse. Ses då!

+ There are no comments

Add yours