Syndaren är inte osynlig


Jag ägnar dagen åt att rätta inlämningsuppgifter i en kurs i beslutsteori, vilket är ett ganska behagligt arbete. Dels är området spännande (och svårt!) och dels har många av studenterna mycket intressanta tankar att dela med sig av. Men det finns ett men: plagiat. Uppgifter av den här typen lämnas på universitet in digitalt och körs automatiskt genom ett kontrollprogram som fångar upp och markerar plagiat. På min sida av de administrativa verktygen ser jag omedelbart när någon har kopierat text från externa källor utan att använda klargörande referenser.

+ There are no comments

Add yours