SVT bör stå upp för demokratin och sända paneldebatten med Lars Vilks


Om Public Service – statstelevisionen och statsradion – verkligen vill vara i allmänhetens tjänst, då bör de upplåta lokal och sändningstid till den nu stoppade paneldiskussionen om yttrandefrihet med Lars Vilks. Det är oacceptabelt att en debatt om yttrandefrihet stoppas på grund av hot och rädsla. Här skulle Public Service kunna gå in och leva upp till sitt “demokratiska uppdrag”.

+ There are no comments

Add yours