Sveriges kvinnolybbys essentialistiska motstånd till surrogatmödraskap


Frågan om surrogatmödraskap håller på att bli en allt viktigare fråga i Sverige vilket inte så konstigt då Sverige saknar regler för detta samtidigt som det blir allt vanligare. Regeringens utredning i frågan ska vara klar den 24 juni i år.

+ There are no comments

Add yours