Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Lästips (gruppblogg)

Category

Patrik Engellau: Våga vara pessimist

I normalsvensk hybris ingår föreställningen att alla problem kan lösas. När jag för några år sedan misslyckades med att lyfta den svenska skolan ur dess hopplösa misär greps jag av en för en normalsvensk ovanlig ruelse.

Patrik Engellau: Tolkar för invandrare

Den offentliga sektorns årliga kostnader för de 5 – 6 000 tolkar som finns i landet uppskattas till minst två miljarder kronor (och då ingår inte kostnader för ”förvaltningens interna administration” och en del annat).

Mohamed Omar: Mediernas hjälte hyllade bin Ladin

År 2011 skapades ett narrativ inom mainstreammedia: ”arabiska våren-narrativet”. Det gick ut på att massorna i arabvärlden längtade efter ”frihet” och ”demokrati”, men hölls tillbaka av onda diktatorer. Vi som hade kunskap om islam och arabvärlden, visste förstås att det var humbug.

Patrik Engellau: Oikofobins ursprung

Xenofobi är att hata och förakta främmande människor och kulturer. Oikofobi är motsatsen: att hata och förakta sina landsmän och den egna kulturen. Oikofobin är utbredd i Sverige. Jag har sett den växa fram så jag kan ge besked om frun så vill, ty jag var med.

Sverige som kulturradikalt experiment

Artikeln är en uppdaterad och förbättrad version av fyra artiklar som skrevs på LvMI-Sverige under 2013 och som då framförallt berörde Frankfurtskolan. Den uppdaterade artikeln tar ett större grepp och går även in mer specifikt på svenska förhållanden.

Kunskapsspiralen mot avgrunden

Det fanns knappt någon begränsning för tilltron till vad en industriarbetare väntades kunna ta till sig. Arthur Engberg, ecklesiastikminister i Per Albin Hanssons regeringar på 1930-talet, ansåg det fullt rimligt att arbetarklassen skulle lära sig antik grekiska och latin för att kunna läsa västerlandets klassiska litteratur på originalspråk.

Bitte Assarmo: När de sista tanterna och farbröderna är borta

När tanterna och farbröderna försvinner så försvinner också så mycket som tillhör vår kultur och som egentligen borde bevaras. Ett slags innerlig moral, sträng och strikt ibland men alltid godhjärtad. Och jag funderar på hur det ska bli när de sista tanterna och farbröderna är borta. Vi är nästan där och jag bävar.

Jan-Olof Sandgren: Till konspirationsteoretikernas försvar

Det finns idag ett häpnadsväckande utbud av konspirationsteorier samtidigt som det anses lite skamligt att tro på dem. Ungefär som att tro på Tomten, eller värre. Det är betydligt tryggare att utgå från att världen fungerar som vi tror att den alltid har gjort, för att i efterhand kunna säga: ”Vi har varit naiva”.

Kulturkampen på public service

Lika länge som de svenska public serviceföretagen anklagats för snedvriden rapportering och vinklad verklighetsbeskrivning, lika länge har deras företrädare slagit kritiken ifrån sig.

Patrik Engellau: Bonusmaterial 3, om våldtäktsexplosionen

Ett faktum som väckt uppmärksamhet inte minst bland en del kommentatorer på denna blogg är att det av den av Det Goda Samhället nyligen presenterade studien om invandring och brottslighet framgår att överrisken för våldtäkt hos folk med utländsk bakgrund sjunkit mellan perioden 2002 – 2006 och perioden 2013 – 2017. Några verkar tro att detta skulle betyda att våldtäkterna skulle ha blivit färre.

Richard Sörman: Svenska Dagbladet skryter utan att leverera

Svenska Dagbladet har under lång tid drivit en reklamkampanj på sociala medier där tidningen sägs stå för fördjupande kvalitetsjournalistik. Tongivande journalister intervjuas och berättar att de vill ge sina läsare en objektiv bild av verkligheten. Läsarna ska bli smartare av att läsa Svenska Dagbladet.

Patrik Engellau: Bonusmaterial 2

Den av Stiftelsen Det Goda Samhället nyligen publicerade rapporten om invandring och brottslighet ålade sig strama vetenskapliga begränsningar av innebörd att de siffror och fakta som levererats till Stiftelsen från Brottsförebyggande rådet endast skulle sammanställas och presenteras, ej tolkas och förklaras.

108 – Den missförstådda Hoppe

Få politiska filosofer är så missförstådda i de egna leden som Hans-Hermann Hoppe. Den efterlängtade Nikodemus Ungh återvänder till Radio Mises för att diskutera varför just Hoppes teorier ger oss de bästa verktygen för att realisera ett fritt samhälle över tid. Libertarianer liksom konservativa behöver sluta att be om ursäkt för att de har rätt.