Sverige i ett tillstånd av förnekelse


Vi lever i intressanta tider. Många oroas över hur det skall bli med pensionerna och äldreomsorgen när de blir gamla. Det är oroväckande att polisen inte längre förmår upprätthålla tryggheten i vår vardag. Vårt militära försvar är så svagt att man helst inte vill tänka på saken. Medborgarnas tilltro till det offentligas kärnverksamhet vacklar. Samtidigt är det många som inte längre litar på media. På goda grunder, skall sägas. Gammelmedias bild av verkligheten är inte alltid den samma som den verkliga verkligheten.

+ There are no comments

Add yours