Svenska skattepengar till Grekland: Vad säger Alliansen?


Finansminister Magdalena Andersson (S) utesluter inte att svenska skattepengar kan komma att användas för att staga upp Grekland.Det var kanske väntat. Men idiotiskt. Sverige är inte med i euro-zonen. (Folket räddade oss i en folkomröstning.) Hela idén med att stanna utanför euron är att inte dras med när projektet havererar.

+ There are no comments

Add yours