Svenska datalagringen till EU-domstolen


Det mesta pekar nu på att Kammarrätten kommer att sända frågan om den svenska datalagringen till EU-domstolen för förhandsprövning. Detta är, redan i sig, ett tecken på att Kammarrätten inte är beredd att köpa regeringens och utredare Heckschers åsikt om att datalagringen kan fortsätta. I vart fall inte rakt av. Rimligen kommer EU-domstolen att ge Sverige bakläxa.

+ There are no comments

Add yours