Svensk media – en åsiktsbubbla


Jag log när jag lyssnade på radions Studio Ett igår. Ett inslag handlade om att vi var och en i allt högre grad bara tar del av åsikter från dem vars åsikter vi redan delar. Därmed avstår man från att lyssna på andras åsikter, Lätt att det blir internt och att man sluter sig inne i sina kluster: Internets sökfunktioner blir allt mer avancerade och samtidigt som det blivit enklare att hitta exakt det vi söker så varnar flera forskare för att nätet riskerar att skapa en slags digital åsiktsbubbla, att vi bara får bekräftelse på de åsikter vi redan har.

+ There are no comments

Add yours