Svensk drogpolitik: Vi dödar folk


40 år av repressiv svensk narkotikapolitik har resulterat i en sak: Ökad narkotikarelaterad dödlighet. Sverige har i dag den näst högsta dödligheten i överdoser i EU: 70 dödsfall per miljon invånare. Genomsnittet i EU är 16. (I mer drogliberala länder är siffran lägre: Holland 10; Tjeckien 5; Tyskland 18. Och i Portugal som i princip avkriminaliserat alla droger är siffran så låg som 3.)

+ There are no comments

Add yours