Svensk drogpolitik dödar fler än någonsin


Enligt Socialstyrelsen ökar antalet drogrelaterade dödsfall i Sverige kraftigt. Som vi redan vet har Sverige en betydligt högre drogrelaterad dödlighet jämfört med länder som har en mer liberal drogpolitik. Vi vet också att riksdagspartierna tycker att allt är bra som det är. Samtidigt finns det tydliga tecken som pekar på att det inte är drogerna i sig, utan missbrukarnas livssituation som är den verkliga orsaken till missbruk. Allt pekar på att den repressiva svenska drogpolitiken har misslyckats.

+ There are no comments

Add yours