Svensk asylpolitik är tvångslagstiftning


Nu när inflödet av bidragsinvandrare från den muslimska delen av tredje världen nått rekordnivåer med just nu nära 1000 per dag (alla som kan multiplicera 1000 med 365 kan räkna ut vilken årstakt det innebär) har pressen på Migrationsverket att ordna boende åt asylsökande ökat. Då akut bostadsbrist redan existerande så har diverse nödlösningar fått användas.
Som lösning på medellång sikt har från de rödgröna föreslagits en tvångslagstiftning för att alla kommuner ska tvingas ordna fram någon form av boende.

+ There are no comments

Add yours