Svar till Johan Ehrenberg


Johan Ehrenberg skrev nyligen en text om vinster. Ehrenberg menade att företag inte alls behövde gå med vinst och att det i själva verket var en styggelse. Eftersom att många vinstförsvarare inte kunde göra något annat än att peka på alla konkurser Ehrenberg varit med om, vilket inte är ett argument, faller det på mina överansträngda axlar att gå igenom det viktigaste i Ehrenbergs text.

+ There are no comments

Add yours