Storebrorsstaten på syra


I Storbritannien och Kina kan vi nu se exempel på nya auktoritära verktyg kopplade till övervakningsstaten – som syftar till att kontrollera och begränsa oönskade åsikter och aktiviteter.

+ There are no comments

Add yours