Statlig kommitté finner många och allvarliga risker för den personliga integriteten


Integritetskommittén har lämnat ett betänkande till justitieministern. Det rymmer allt från hanteringen av personuppgifter inom elevhälsan och vår användning av sociala media till massövervakningen. Jag har bara hunnit skumma rapporten, men här är några nedslag på områden som jag är extra intresserad av.

+ There are no comments

Add yours