Staten, kapitalet och fri information


Nybloggat på HAX.5July.org: Big Government and Big Business do not want information to be free » Dagens understatement, jag vet. Men viktigt att förhålla sig till om man vill försvara ett fritt och öppet samhälle.

+ There are no comments

Add yours