Sossesverige skapar terrorister och IS-krigre


I Sverige är det stat och kommun – det offentliga – som förväntas hantera nyanländas integration i samhället. (Civilsamhället tycks i sammanhanget mest betraktas som en störande faktor.) Detta blir dåligt och galet på samma sätt som mycket annat som hanteras av politiker och byråkrater blir dåligt och galet. Det offentliga kan bara tillhandahålla en, standardiserad modell för integration – och en enda modell passar inte för alla. Kanske inte ens för någon.

+ There are no comments

Add yours