Sossarna: På stället marsch


Socialdemokraterna har haft partikongress. Man kom fram till att satsa delar av våra pensionspengar på en järnväg som aldrig kan bli lönsam. Dessutom stärkte LO sin makt över partiet. Sedan sjöng man Internationalen och åkte hem. Någon förnyelse kunde inte skymtas. Inte denna gång heller.

+ There are no comments

Add yours