Sophia Barthelson: Skolplikt är förlegat, inför läroplikt istället


Lärare mot skolplikt – låter inte det som en självmotsägelse? Nej, faktiskt inte. Alldeles frånsett att det finns lärare som jag (övertygad libertarian och motståndare till alla pliktlagar) så är det vi lärare som ser de praktiska konsekvenserna av att barn tvingas gå i skolan. För många barn fungerar det förstås alldeles utmärkt.

+ There are no comments

Add yours