Sommarläsning: När S rapporterade till KGB


Förklaringar till Rysslands aggressiva agerande på senare tid mot sina grannar kan spåras i historien. Tidigare har bloggen tagit upp rysk intern utveckling, men även när det gäller ryska utrikesrelationer visar historien att hårda tag varit framgångsrika. Den förre operative chefen i Säpo, Olof Frånstedt, berättar i första delen av sin memoarserie Spionjägaren (Ponto, 2014) intressant om tre av de största skandalerna under mitten av 1900-talet, alla med tydlig koppling till Ryssland: Sovjetspionerna Stig Wennerström och Stig Bergling samt IB-affären som avslöjar Socialdemokraternas nära relation med KGB.

+ There are no comments

Add yours