Slutet för ett fritt och öppet internet?


EU har klubbat ett regelverk för nätneutralitet. Det fanns farhågor angående vissa kryphål, som samtidigt ändå verkade rätt rimliga. Knappt har bläcket torkat förrän en av Europas största internet carriers gör exakt det alla fruktat – och flaggar för att företag snart måste betala en andel av sina intäkter för att få tillgång till internet på samma villkor som i dag.

+ There are no comments

Add yours