Skriver om friskolor och PISA i Realtid


Min andra kolumn i finanstidskrifen Realtid handlar om orsakerna till Sveriges skolkris. “I början av 1990-talet präglades skolan fortfarande av traditionell undervisning. Idag har Rousseauiansk pedagogik tagit över. Dessa ”progressiva” eller ”individcentrerade” pedagogiska teorier genomsyrar numera skolbyråkratin, akademin, lärarutbildningen och läroplanen.

+ There are no comments

Add yours