Skillnaden mellan bör och är


Många skulle behöva förstå att skilja på hur de tycker att saker och ting borde vara och hur de faktiskt är.

+ There are no comments

Add yours