Skall Facebook, Google eller EU bestämma över dina inloggningar på nätet?


Nybloggat på HAX.5July.org: Big Government and Big Datafighting over control of your online activities. Blockchain is the obvious alternative. » Hur skall vi logga in på online-plattformar i framtiden? Med Facebook och Google? Med EU-godkända ID-kort? Eller med decentraliserade system som bygger på öppen programvara och Blockchain-teknik?

+ There are no comments

Add yours