Skademinimering


Dagens Industri skriver: ”157.000 personer beräknas beviljas uppehållstillstånd fram till 2017, enligt Dagen Samhälle…Enligt tidningens beräkningar blir det Södertälje som ökar mest i förhållande till sin folkmängd, följt av Botkyrka, Fagersta och Tibro. Invandringen väntas öka Södertäljes befolkning med hela 6 procent under perioden. Stockholmskommunen Huddinge får ett tillskott på nästan 2.500 nya invånare till 2017 motsvarande 2 procent, enligt tidningens beräkningar. ”Nej, så kan det inte bli, de förutsättningarna finns inte, säger Daniel Dronjak (M)”, kommunstyrelseordförande i Huddinge, till Dagens Samhälle. Huddinge har ökat byggtakten, men bostäder till en så snabb befolkningsökning kan kommunen inte att få fram”

+ There are no comments

Add yours