Sjuttio år av katastrofal bostadspolitik


Ekonomhistorikern Jan Jörnmark tror inte att politikerna kan komma tillrätta med den katastrofala bostadsbristen. Sällan har väl en intervju varit så matnyttig och heltäckande som Expressens podcast, Politikerna har ingen lösning på bofrågan: “Boverket säger att det behövs 38 000 nya bostäder per år enbart för nyanlända flyktingar. Kommer vi att klara det?”

+ There are no comments

Add yours