Silent Majority: 58 procent anser att invandring är för stor


Opinionsmätningar om invandring är liksom många andra frågor känsliga för hur frågan formuleras. När Eurobarometern frågar om invandring ”väcker en positiv eller negativ känsla hos dig” svarade 72 procent positiv. När SOM-undersökningen frågar om det är ett bra förslag att öka flyktingmottagandet svarade däremot bara 18 procent ja. Det har nu kommit en ny mätning från Demoskop beställd av den liberala tankesmedjan Den Nya Välfärden som visar på en mer restriktiv invandringsopinion.

+ There are no comments

Add yours