Sekularisera mera!


Politiken bör förhålla sig till verklighet, fakta, vetenskap och logik. Det vill säga att den bör befinna sig så långt från religionen som möjligt. Vilket gäller alla religioner. I Sverige är sedan länge kyrkan skild från staten. Vilket är utmärkt. Men ibland undrar man om alla förstått detta. Till exempel har vi helgmålsringningar, gudstjänster och religiösa sångprogram i radio- och tv-kanaler som drivs av svenska staten. Public service ger en religion och ett samfund inom denna religion en särställning.

+ There are no comments

Add yours