Sätt stopp för riksdagen som revulolutionär lekstuga


Läsare frågar vad Moderaterna skulle behöva göra för att jag ska bli nöjd (med anledning av förra inlägget nedan). Nu handlar det inte om mig utan om Sveriges framtid. Moderaterna kan inte bara, efter ett årtionde av passivitet, grötiga och otydliga värderingar, avge läpparnas bekännelse om att vi plötsligt ska värna svenska värderingar och lagar.

+ There are no comments

Add yours