Sanningen – ett projekt för Google?


Google funderar på att ändra sina sökparametrar. Nu skall det bli viktigt hur sanningsenlig en websida är. Vilket väcker frågor. Hur vet man det? Vem bestämmer vad som skall anses vara sanning i icke objektivt observerbara frågor?

+ There are no comments

Add yours