Samtidigt, i riksdagen…


Ur riksdagsmotion 2014/15:127 “Tobaksfrågan – ständigt aktuell” inlämnad av Jan Lindholm (MP): “Jag hävdar att enbart ordet ”tobaksvaror” kan fungera som exponering och därför inte kan tillåtas.”

+ There are no comments

Add yours