Sahlins utspel om terapi för terrorister öppnar för nya maktmedel


Sovjetunionen hade mycket generösa regler för vad som vid behov kunde klassas som psykisk sjukdom. Till exempel fixering vid sanning och rättvisa. I västvärlden diskuteras i dag om en viss grad av ifrågasättande och olydnad skulle kunna vara tecken på psykisk ohälsa. I svensk litteratur nämns bland annat att en känsla av att vara övervakad kan vara tecken på psykos. Hur man nu vet det i dessa tider av massövervakning. Vad som definieras som psykiska problem kan uppenbarligen vara förhandlingsbart.

+ There are no comments

Add yours