Så, vad vill Moderaterna? Egentligen?


I dag valdes Anna Kinberg Batra som väntat till ny ledare för Moderaterna.Hennes installationstal innehöll dock inga direkta nyheter. Speciellt saknade jag principer och visioner. Jag tror att detta är borgerlighetens stora problem.Man pekar inte framåt, eftersom man har kastat bort den kompass som visar vad som är framåt. Man har inga visioner, eftersom man inte längre står för några tydliga principer. Och principerna har fått ge vika för maktpolitik – som till exempel decemberöverenskommelsen, krypandet för EU och i övervakningsfrågorna.

+ There are no comments

Add yours