Så – vad gör vi nu?


Plötsligt drabbades nästan hela det politiska Sverige (till och med S och MP) av insikten att man inte samtidigt kan ha en generell välfärdsstat och i princip öppna gränser. Vi har helt enkelt inte råd att släppa in människor i systemet som kan antas kosta mer än de tillför. Välfärdsstaten är ansträngd nog som den är. Frågan är vad vi gör nu. Det finns ett antal alternativ… Vi kan fortsätta hålla gränsen mot våra grannländer stängd och övervakad. Vilket får konsekvenser för den nordiska integrationen, främst vad gäller Danmark. Men det är bara att angripa problematikens symptom, inte dess orsaker.

+ There are no comments

Add yours