Så skapades den svenska bostadskrisen


Bostadsbristen är akut och blir bara värre. Alla är medvetna om problemet. Men ingen är beredd att göra något åt de underliggande orsakerna – som har sin grund i rent politiska beslut.

+ There are no comments

Add yours