Så minns jag Karin Söder


Att värmländska lärarinnan Karin Söder (1928-2015) var Sveriges första kvinnliga partiledare och utrikesminister lyfts fram i efterorden om henne när hon nu gått bort vid 87 års ålder. Jag minns henne framför allt som Thorbjörn Fälldins vice. När vi från ungdomsförbundet framförde kritik mot partiledningen var det alltid Karin Söder som försvarade Fälldin internt. Det visade för mig hur viktigt det är för stora ledare att ha en vice som kan ta mycket av smällarna och fungera som stöddämpare.

+ There are no comments

Add yours