Så länge Alliansen fegar är den svenska ekvationen inte möjlig att lösa


Flykting- och invandringsfrågorna börjar slita på den svenska samhällsdebatten. Anledningen är inte så mycket den omfattande flyktingmottagningen – utan snarare att svensk politik är riggad så att politikerna själva har gjort det omöjligt att hantera situationen. Den generella välfärdsstaten är elefanten i rummet. Att den försvaras av de rödgröna är begripligt – eftersom socialister vill likrikta, centralstyra och begränsa medborgarnas möjlighet att bestämma själva. Men att de borgerliga partierna inte insett (eller vågar erkänna) den generella välfärdsstatens problem är närmast obegripligt.

+ There are no comments

Add yours