Så kan Blockchain-teknik lyfta tredje världen


Blockchaintekniken (som bl.a. ligger bakom Bitcoin) kan användas på många sätt. Till exempel genom att enkelt tillhandahålla säkra register över ägande i utvecklingsländer med svaga institutioner.

+ There are no comments

Add yours