Så gör staten dina vänner till ett hot


Om riskerna med datalagring (för att inte tala om Facebook och Google). Även om du inte har något att dölja – så har du fortfarande allt att frukta.

+ There are no comments

Add yours