Så FRA:s cyberattacker var alltså olagliga?


Försvarsminister Peter Hultqvist vill att Sverige ska kunna utföra cyberattacker mot militära mål. Idag arbetar försvaret endast med att försöka försvara sig mot cyberangrepp så det är en tydlig ändring i hållningen till cyberkrigföring säger Försvarsministern. Det är möjligt att detta är en korrekt bedömning. Men det är en annan sak som är intressant i sammanhanget. Vi vet, efter Edward Snowdens avslöjanden, att svenska FRA redan ägnar sig åt cyberattacker (så kallad offensiv spaning)…

+ There are no comments

Add yours