Så det är alltså vänstern som kommer att sänka välfärdsstaten?


Det finns tecken på att välfärdsstaten håller på att överbelastas på grund av flyktingkrisen. Till exempel kommer tydliga varningssignaler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Oavsett om brytpunkten har nåtts eller ej, så är människors oro värd att ta på allvar. Själva samhällskontraktet är på väg att urholkas och ifrågasättas. Det finns en ironi i att något slags vänsterhegemoni kan vara på väg att sänka den svenska välfärdsstaten. Man skapade en generell välfärdsstat som i princip inte lämnar utrymme för några verkliga alternativ.

+ There are no comments

Add yours