S förlorar LO-medlemmarna till SD


Idag fick vi i Sifo den slutliga bekräftelsen på att vänsterpartierna håller på att förlora arbetarklassens röster. Sifo visar att LO-medlemmarna nu i hög utsträckning röstar på Sverigedemokraterna, som ökat från 19,1 procent i januari till 31,1 procent i december. Socialdemokraterna har rasat från 45,9 till 28,9 procent av LO-medlemmarna. Skälet är att sociokulturella aspekter, sådant som normer, traditioner, lag och ordning, blivit viktigare i politiken än socioekonomiska frågor, sådant som löneskillnader, skatter och fördelningspolitik. Och i sociokulturella frågor har S, V och MP svikit arbetarklassen samtidigt som SD säger det som flertalet i arbetarklassen delar.

+ There are no comments

Add yours