S förbereder sig att gömma arbetslöshet i åtgärder igen


Hanif Bali uppmärksammar på sin blogg att regeringen idag kommer att fatta beslut om att återta uppdraget till SCB om sysselsättningsmålet. Enkelt uttryckt handlar det om att den förra regeringen mätte sysselsättning i gruppen 20-64 år, istället för att mäta arbetslösheten.

+ There are no comments

Add yours