Riktig förändring gör ont


Problemet med naiva människor är inte att de vill väl, utan att de just saknar ett rationellt filter genom vilket de bedömer hur rimlig möjligheten är för sina handlingar att få önskat utfall. Man kan inte agera för förändring om man inte först gör en nykter bedömning av situationen. Och förändring kräver att man trampar folk på tårna. För den förändring som inte gör någon arg är ingen förändring i verkligheten. Den är en symbolisk flagga, en plattityd som ingen kommer opponera sig emot och som därför inte heller utgör något hot för någon – och därmed heller inte leder till förändring.

+ There are no comments

Add yours