Riksbankens hyckleri


Det finns förvisso flera andra skäl till de skenande bostadspriserna och den orsaksrelaterade alltför höga skuldsättningen hos svenska hushåll, som alltför lågt bostadsbyggande i relation till den allt högre folkökningen (pådriven främst av bidragsfinansierad invandring), den skattereform alliansregeringen genomförde där bostäder nästan enbart beskattas vid försäljningar (med effekt på utbudet av bostäder och därmed också priserna som borde vara uppenbart för alla ekonomiskt bildade) och skattesubventioneringen av bostadslån.

+ There are no comments

Add yours