RICHARD SÖRMAN: Tror du på Uppståndelsen?


Vad hände egentligen under de där åren då Jesus predikade? Vad fanns kvar av hans ande eller anda efter hans död? Hur är det möjligt att hans ord kunde ha en så omvälvande kraft? Går det överhuvudtaget att förstå? För om han var Guds utsedde son var det som skedde naturligtvis ett under. Men om han inte var Guds son var det skedde nästan ett ännu större under.

+ There are no comments

Add yours