RICHARD SÖRMAN: Regeringsformen inbjuder till utopism


Jaha? Tänker någon. Vad är problemet? Jo det ska jag tala om. Vi har formuleringar i vår svenska grundlag som låter sig tolkas på ett sådant sätt att det blir grundlagsvidrigt att göra skillnad mellan svenskar och icke-svenskar.

+ There are no comments

Add yours