RICHARD SÖRMAN: Keep it simple!


I augusti 2020 lät Timbro undersöka hur många kommunikatörer som avlönas av kommunala skattepengar. Uppskattningsvis arbetade runt 3000 människor i våra kommuner med olika kommunikationsprojekt. Bara i Göteborg fanns det 253 stycken. Den vanligaste arbetsuppgiften är att hantera kommunernas hemsidor och konton på sociala medier.

+ There are no comments

Add yours