RICHARD SÖRMAN: Goda principer förstörs av måttlöshet


Egentligen skulle vi inte behöva ägna oss åt dessa preciseringar. Det där med proportioner borde vi kunna förstå med hjälp av det sunda förnuftet. Men nu lever vi i en tid där det traditionalistiska samhällets tilltro till intuition och förnuft har ersatts av liberalismens tro på universella principer (de mänskliga rättigheterna) och socialismens tro på vetenskaplig kunskap (marxismen är en samhällsvetenskaplig “teori”).

+ There are no comments

Add yours