Reinfeldts BNP-kalldusch: tillväxt per capita 2006-2014 0,3%


Skriver ny kolumn i Realtid om tillväxt i BNP per capita mellan 2006-2014. Det allmänna intrycket har varit att Sverige trots världsekonomins tuffa period lyckats väl. Ändå har vi sett kvartal efter kvartal med besvikelser i faktiskt utfall. Trots detta har prognosmakarna försäkrat att starka BNP-siffror väntar strax runt hörnet.

+ There are no comments

Add yours